Problems of Education in the 21st Century

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Social Networking Websites: New Educational Space. Problems of Education in the 21st Century, Vol. 39, p. 5-7. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Erdogan, M., Ozel, M., BouJaoude, S., Lamanauskas, V., Usak, M., Prokop, P. (2012). Assessment of Preservice Teachers` Knowledge and Attitudes Regarding Biotechnology: A Cross-Cultural Comparison. Journal of Baltic Science Education, Vol. 11, No. 1, p. 78-93. ISSN 1648-3898.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Digital Natural Science Education: the Case of Lithuania. In: Vasilevskaya E., Vorobyova T., Gaevskaya, T., Sviridov (Eds), Sviridov Readings 2012 (Book of Abstracts of 6th International Conference on Chemistry and Chemical Education, Minsk, 9-13 April, 2012). Minsk: Publishing Center of BSU, p. 87. ISBN 978-985-553-002-3. 
 

bullet

Lamanauskas, V., Armonienė, J. (2012). Aukštesniųjų klasių moksleivių sveikos gyvensenos samprata. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2012 [In. Natural Science Education at a General School - 2012] (XVIII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Plungė, 2012 m. balandžio mėn. 27-28 d. / Proceedings of the Eighteenth National Scientific-Practical Conference, Plunge, 27-28 April, 2012). Siauliai: MMC "Scientia Educologica", p. 75-83. ISBN 978-609-95219-2-3.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Socialiniai tinklalapiai: nauja edukacinė erdvė. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1 (33), p. 4-6. ISSN 1648-939X.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L. (2012). Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas informacijos paieškai. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1 (33), p. 7-17. ISSN 1648-939X.
 

bullet

Lamanauskas, V., Augienė, D., Makarskaitė-Petkevičienė, R. (2012). Universitetinių studijų problematika: studentų pozicija. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 1 (10), p. 6-21. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). A Constructivist Approach to Integrated Science Education: Teaching Prospective Teachers to Do Science. Problems of Education in the 21st Century, Vol. 41, p. 5-9. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V., Augienė, D., Makarskaitė-Petkevičienė, R. (2012). Problems of University Education in Lithuania: Student Point of View. International Education Studies, Vol. 5, No. 4, p. 196-211. DOI: 10.5539/ies.v5n4p196. ISSN 1913-9020.  
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Some Features of Education Monitoring. Problems of Management in the 21st Century, Vol. 4, p. 4-6. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L. (2012). Usage of Social Networking Websites: Lithuanian University Students` Position. Problems of Education in the 21st Century, Vol. 45, p. 27-39. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Šorgo, A., Lamanauskas, V., Šimić Šašić, S., Kubiatko, M., Prokop, P., Fančovičova, J., Bilek, M., Tomažič, I., Erdogan, M. (2012). A Cross-National Study of Prospective Elementary and Science Teachers’ Creativity Styles. Journal of Baltic Science Education, Vol. 11, No. 3, p. 285-292. ISSN 1648-3898.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Development of Scientific Research Activity as the Basic Component of Science Education. Journal of Baltic Science Education, Vol. 11, No. 3, p. 200-202. ISSN 1648-3898.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L. (2012). Socialiniai tinklapiai ir jų panaudojimo galimybės. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 2 (34), p. 6-24. ISSN 1648-939X.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Ugdymo sistemologija: sampratos, raidos, struktūros aspektai. Kn. A. Gumuliauskienė (sudaryt.), Švietimas ir ugdymas: metodologinių kontekstų kaita ir prakseologija. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, p. 24-50. ISBN 978-609-430-170-4.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Tautinis ugdymas - svarbiausia Lietuvos švietimo misija. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 2 (11), p. 4-5. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas, V., Armonienė, J. (2012). Healthy lifestyle in comprehensive school: Lithuanian upper secondary school students’ position. European Journal of Health and Biology Education, Vol. 1, Issue 1, p. 53-73. ISSN 2165-8722.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Mokslinės tiriamosios veiklos plėtotė: keletas štrichų. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 3 (35), p. 4-6. ISSN 1648-939
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). A Problem of Science Literacy Encountered by Primary School Teachers and Learners. Journal of Baltic Science Education, Vol. 11, No. 4, p. 300-301. ISSN 1648-3898.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Responsibility for Management. Problems of Management in the 21st Century, Vol. 5, p. 4-5. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Information & Communication Technology Penetration into Education: Some Thoughts. Problems of Education in the 21st Century, Vol. 50, p. 5-6. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Bilbokaitė, R., Ragulienė, L. (2012). Digital Teaching and Learning Content in Natural Science Education: A Case Study. Problems of Education in the 21st Century, Vol. 50, p. 46-55. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V., Augienė, D., Makarskaitė-Petkevičienė, R. (2012). Universitetinių studijų problematika studentų požiūriu: privalumai ir trūkumai. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 3 (12), p. 7-17. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Vadyba: atsakomybės aspektas. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 3 (12), p. 4-6. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2012). Some Sketches on Quality. Quality Issues and Insights in the 21st Century, Vol. 1, p. 4-5. ISSN 2029-9575.
 

  •  
     

  • horizontal rule

     

    This site was last updated 15-02-2018