Problems of Education in the 21st Century

bullet

Lamanauskas V. (2011). Švietimo "fliuktuacijos". DelfiBlogas, http://blog.delfi.lt/vincentas_lamanauskas/8539/ , 2011-03-25.
 

bullet

Lamanauskas V. (2011). Scientific Production and Scientific Qualification Evaluation: Some Problematic Issues. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 1 (7), p. 8-18. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas V. (2011). Aktualūs švietimo raidos klausimai [Topical education development questions]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, 1 (7), 4-7. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas V. (2011). Švietimo "fliuktuacijos". Interneto dienraštis Bernardinai.lt, 2011 m. kovo 30 d., trečiadienis.
 

bullet

Lamanauskas V. (2011). Augmented Reality as a Cross-section between Real and Virtual Practical Work. In.: Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT / Enabling education and research with ICT (Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRikt 2011, Kranjska Gora, 13. - 16. april 2011 / The 5th International Conference SIRikt, 13th - 16th April 2011). Ljubljana: Miška, p. 992-1003. ISBN 978-961-92837-1-4.
 

bullet

Lamanauskas, V., Bilbokaitė, R. (2011). Gamtamokslinių dalykų vertinimas: Baltijos šalių moksleivių pozicija / Evaluating of Natural Science Subjects: Students` Position in the Baltic Countries. Kn. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2011 / Natural Science Education at a General School - 2011 (XVII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius, 2011 m. balandžio mėn. 29-30 d. / Proceedings of the Seventeenth National Scientific-Practical Conference, Vilnius, 29-30 April, 2011). Šiauliai: MMC "Scientia Educologica", p. 54-60. ISBN 978-609-95219-1-6.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Tradicinio ir konstruktyvaus gamtamokslinio ugdymo paralelės. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(30), p. 4-7. ISSN 1648-939X.
 

bullet

Lamanauskas, V., Armonienė, J. (2011). Fizinis aktyvumas kaip sveikatą sąlygojantis veiksnys: socioedukaciniai aspektai. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 1(30), p. 18-29. ISSN 1648-939X.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Traditional and Constructive Natural Science Education Parallels. Problems of Education in the 21st Century (Science Education in a Changing Society - 2011), Vol. 28, p. 5-7. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Fostering Respect for Life in Primary School. Problems of Education in the 21st Century (Pedagogical and Psychological Issues in Education - 2011), Vol. 29, p. 5-6. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Perspective Management: Systemic Thinking and Value Synergy Necessity. Problems of Management in the 21st Century (Topical Issues in Management - 2011), Vol. 1, p. 5-6. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). The Science Education Tools and Ways of Producing them in the Cooperation Process. Problems of Education in the 21st Century (Panorama of International and Comparative Education Research - 2011), Vol. 30, p. 5-8. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). The Evaluation Strategies of Integrated Science Teaching and Learning. Problems of Education in the 21st Century (Issues in Science and Technology Education - 2011), Vol. 31, p. 5-6. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Some Features about the Issue of Falsified Education. Problems of Education in the 21st Century (Education Policy, Management and Quality - 2011), Vol. 32, p. 5-8. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Ten Theses on Modern Natural Science Education. Problems of Education in the 21st Century (Contemporary Issues in Education - 2011), Vol. 33, p. 5-8. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L., Bilbokaitė, R. (2011). Skaitmeninis mokymo (si) turinys gamtamokslinio ugdymo procese: efektyvumo vertinimas [Digital Teaching/Learning Content in Natural Science Education Process: Efficiency Evaluation]. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 2 (31), p. 8-26. ISSN 1648-939X.
 

bullet

Lamanauskas V. (2011). Po gamtos medžiu (Žurnalisto Augusto Uktverio pokalbis su Šiaulių universiteto Edukologijos katedros profesoriumi, Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centro direktoriumi Vincentu Lamanausku). Žaliasis pasaulis, 2011 m. rugsėjo 01 d., Nr. 29 (795), p. 1, 9.
 

bullet

Lamanauskas, V., Augienė, D. (2011). Scientific Research Activity in Comprehensive School: Senior Class Students` Position. In. Ibrahim Atalay (Ed.), World Conference on New Trends in Science Education (Abstract Book). Izmir: Dokuz Eylul University Printing Office, p. 60. ISBN 978-975-441-342-7. 
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). "Makdonaldinis" išsilavinimas: greitai, pigiai ir lengvai, bet neefektyviai ["McDonaldized" Education: in a Fast, Cheap and Easy Way, but Ineffectively]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 2 (8), p. 4-10. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Reikšmingas indėlis į tautiškumo sklaidą Lietuvoje: O. Voverienės knygos "Tautotyros etiudai" recenzija [A Significant Contribution to the National Identity Dissemination in Lithuania: A Review of "Etudes of Tautotyra"]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 2 (8), p. 40-42. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas, V., Augienė, D. (2011). Scientific Research Activity Evaluation: Lithuanian Upper Secondary School Students` Position. Journal of Baltic Science Education, Vol. 10, No. 3, p. 195-208. ISSN 1648-3898.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). The "McDonald`s-ization" of Education: Search for Fast Results. Problems of Education in the 21st Century (Recent Issues in Education - 2011), Vol. 34, p. 5-8. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L., Bilbokaitė, R. (2011). Digital Teaching and Learning Content in Natural Science Education: Pedagogical Evaluation. Acta Universitatis Latviensis / Scientific Papers University of Latvia (Science and Technology Education: Trends and Main Tendencies in the 21st Century, Riga, Latvia, November 30 - December 3, 2011), Vol. 778, p. 129-137. ISSN 1407-2157.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). The Quality of Studies: Management Aspect. Problems of Management in the 21st Century (Issues in Management Research - 2011), Vol. 2, p. 5-7. ISSN 2029-6932.
 

bullet

Lamanauskas, V., Armonienė, J. (2011). Sveika gyvensena bendrojo lavinimo mokykloje: Lietuvos aukštesniųjų klasių moksleivių pozicija. Gamtamokslinis ugdymas / Natural Science Education, Nr. 3 (32), p. 6-18. ISSN 1648-939X.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Universitetinių studijų kokybė: vadybos aspektas [The Quality of University Studies: Management Aspect]. Švietimas: politika, vadyba, kokybė / Education Policy, Management and Quality, Nr. 3 (9), p. 4-7. ISSN 2029-1922.
 

bullet

Lamanauskas, V., Šlekienė, V., Ragulienė, L., Bilbokaitė, R. (2011). Digital Teaching and Learning Content in Natural Science Education: Educational Usefulness Evaluation. Problems of Education in the 21st Century (Information & Communication Technology in Natural Science  Education – 2011 ), Vol. 37, p. 70-82. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Digital Education: Some Implications. Journal of Baltic Science Education, Vol. 10, No. 4, p. 216-218. ISSN 1648-3898.
 

bullet

Lamanauskas, V. (2011). Humanisation of Natural Science Education as a Problem. Problems of Education in the 21st Century (Current Tendencies and Problems in Education – 2011 ), Vol. 38, p. 5-7. ISSN 1822-7864.
 

bullet

Lamanauskas, V., Augienė, D. (2011). Scientific Research Activity in Comprehensive School: A Position of Upper Secondary School Students. Western Anatolia Journal of Educational Science, WAJES (Special Issue: Selected papers presented at WCNTSE), 367-376. ISSN 1308-8971.

 
 

horizontal rule

 

This site was last updated 04-08-2020