Home Apie mane/About Me Interesai/Interests Publikacijos/Publications Kontaktai/Contacts Monografija/Monograph Knygos/Books Naujienos/News Nuorodos/Links JBSE Foto/Photos

"NATURAL SCIENCE EDUCATION IN CONTEMPORARY SCHOOL"

Opinion about monograph from prof. Ingvar Wareborn

Natural science education is a crucially important area of a general background. The 21st century, an era of modern biology (chemistry and physics as well) and advanced technology, proves that it is extremely difficult to operate without a broad background in this field.

This book is intended for the development of modern natural science education. The goal of this edition is to bring together and present the experience of natural science education in Lithuania and to introduce the author‘s research in the field. The author finds the international context relevant, and for this reason, the book at least tries to marginally reflect the experience of foreign countries. Widely known politic, ideological, etc. reasons were the main barrier for Lithuania to be recognized as it was largely isolated from the outside world for a long time. The humanities and social sciences were under the influence of oblivion. The author expects that the international academic community will approvingly and liberally approach this book. The author also believes that for most of the readers the book will push new ideas and encourage their further exploration. Moreover, it will be a very useful source of knowledge for graduates and postgraduates. If this happens, the author will feel rewarded for his arduous work.

The study covers the relevant methodological, empiric, practic, etc. isuues of natural science education based on the data of research carried out by the Lithuanian and foreign scientists as well as by the author himself. The publication is an educational book that could be found useful for students, graduates, postgraduates, teachers and for everyone who is interested in natural science education.

1 Review; 2 Review; 3 Review

 

Natural Science Education in Contemporary School. Siauliai: Siauliai University Press, 2003

/ISBN 9986-38-500-8/

 Mail address:

Prof.dr. V.Lamanauskas

Department of Education,

Siauliai University,

P.Visinskio str., 25

LT-76351 Siauliai, Lithuania

You can get this book by ordinary post.   Please send any questions and comments to the author by

E-mail: v.lamanauskas@ef.su.lt  

 

Gamtamokslinis ugdymas neabejotinai svarbi bendrojo lavinimo sritis. Gyvenant XXI amžiuje, kuris dažnai įvardijamas kaip šiuolaikinės biologijos amžius, o taip pat nuolat tobulėjančių technologijų amžius, veikti neįmanoma neturint pakankamo išsilavinimo šioje srityje.

Ši knyga skiriama gamtamokslinio ugdymo plėtotei. Esminis šio leidinio tikslas – apibendrinti ir nuosekliai (kiek tai įmanoma) išdėstyti gamtamokslinio ugdymo patyrimą Lietuvoje, pristatyti autoriaus tyrinėjimus šioje srityje. Autoriui reikšmingas tarptautinis kontekstas, todėl bent minimaliai stengtasi atspindėti užsienio šalių patirtį. Dėl visiems žinomų politinių, ideologinių ir kitų priežasčių Lietuva ilgą laiką buvo pakankamia izoliuota nuo aplinkinio pasaulio. Itin ryškiai tai atsiliepė humanitariniams ir socialiniams mokslams. Autorius tikisi, kad tarptautinė mokslo bendruomenė palankiai ir tolerantiškai sutiks šią knygą. Autorius taip pat tikisi, kad daugeliui skaitytojų ši knyga sukels naujų minčių bei paskatins naujiems ieškojimams, be to ji pasitarnaus magistrantams, doktorantams kaip studijų šaltinis. Jei taip įvyks, autorius jausis atlygintas už įdėtą darbą.

Monografijoje savitai nagrinėjami aktualūs gamtamokslinio ugdymo metodologiniai, praktiniai klausimai, pagrįsti Lietuvos Respublikos ir užsienio mokslininkų bei paties autoriaus atliktų tyrimų duomenimis. Leidinys bus naudingas studentams, magistrantams ir doktorantams, mokytojams, bei visiems besidomintiems gamtamoksliniu ugdymu.

1 Review; 2 Review; 3 Review

2008.01.17