Kivač rezervatas, Karelija, 2005-09-09 Interesai/Interests
Pasaulyje dar nėra amžinojo variklio, bet yra amžinieji stabdžiai! /Tautos išmintis/

2020-02-08

Home
Apie mane/About Me
Interesai/Interests
Publikacijos/Publications
Kontaktai/Contacts
Monografija/Monograph
Knygos/Books
Naujienos/News
Nuorodos/Links
JBSE
Foto/Photos

 

Mokslinių interesų sritys

bullet gamtamokslinis ugdymas;
bullet gamtos dalykų mokytojų rengimas;
bullet pradinių klasių mokytojų gamtamokslinis raštingumas;
bullet žmogaus ir gamtos sąveikos edukaciniai aspektai;
bullet ugdymo (švietimo) politika;
bullet ugdymo (švietimo) monitoringas;
bullet ugdymo (švietimo) aksiomatika ir sistemologija;
bullet ugdymo (švietimo) kokybė; kokybės vadyba;
bullet tautinis ugdymas ir kt.
 

Fields of the scientific interests

bullet

natural science education;

bullet

natural science teacher education (training);

bullet

natural science literacy of primary school teachers;

bullet

the educational aspects of the interrelations of human and nature;

bullet

politics of education;

bullet

monitoring of education;

bullet

quality of education; quality management;

bullet

axiomatics and systemology of education;

bullet

national education etc.

 

Kvalifikacijos kėlimas / in-service training

bullet

Kvalifikacijos kursai "Kokybinių duomenų analizė su MAXQDA" /8 val. (KTU Duomenų analizės ir archyvavimo centras), Lietuva, 2020 m. sausio 24 d. (Pažymėjimo Nr. V24-1240-0239) /Qualification Courses in Qualitative Data Analysis with MAXQDA / 8 hrs. (Kaunas University of Technology, Data Analysis and Archiving Center), Lithuania, 2020 January 24 (Certificate No. V24-1240-0239).
 

bullet

Kvalifikacijos kursai "Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 vidaus auditorius" /16 val./ (Bureau Veritas Lit), Lietuva, 2016 m. vasario mėn. 18 - 19 d. (Pažymėjimo Nr. 096310/ISO9000/LT2953, išd.: 2016.02.19) / Course "Quality Management System Internal Auditor for the ISO 9001:2015" (Certificate Serial No: 096310/ISO9000/LT2953; Held on: 18 - 19 February, 2016).
 

bullet

Kvalifikacijos kursai "Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2008 vidaus auditorius" /16 val./ (Bureau Veritas Lit), Lietuva, 2013 m. gruodžio mėn. 12 - 13 d. (Pažymėjimo Nr. 096310/ISO9000/LT2592, išd.: 2013.12.13) / Course "Quality Management System Internal Auditor for the ISO 9001:2008" (Certificate Serial No: 096310/ISO9000/LT2592; Held on: 12 - 13 December, 2013).
 

bullet

Tarptautinis specializuotas duomenų analizės seminaras "Apklausų tyrimų problemos: metodologija ir kokybė" /16 val./, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2011 m. gegužės mėn. 23-24 d. (Pažymėjimo Nr. TM-1650-00143) / In-service training course "Data Quality Challenges in Social Science Surveys" (Kaunas University of Technology, Lithuania, 23-24 May 2011, Certificate Number TM-1650-00143). Lecturers: dr. Oliver Lipps (Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences, Lausanne, Switzerland) and dr. Brita Dorer (Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany).
 

bullet

Kvalifikacijos kursai "Kokybės vadybos sistemų auditorius pagal ISO 9001:2008" /40 val./ (Bureau Veritas Lit), Lietuva, 2009 m. balandžio mėn. 20 - 24 d. (Sertifikato Nr. LA2/09/LT/26660; sertifikuotų IRCA kursų Nr. A17024) / Course No. A17024 certified by the International Register of Certificated Auditors (IRCA). This course satisfies the training requirements for the IRCA QMS Auditor Certification Scheme; The course was successfully completed with course assessment and examination for the ISO 9001:2008 Series Auditor / Lead Auditor Training Course; Certificate Serial No: LA2/09/LT/26660; Held on: 20 - 24 April, 2009).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Statistiniai kokybės valdymo metodai" /46 val./ (Valstybinė N.P Pastuchovo pramonės menedžmento akademija, Rusija, 2008 m. birželio 23-28 d., Sertifikato Nr. CM 3123, 2008-06-27) / In-service training course "Statistics in Quality Management" /46 hours/ (The N.P.Pastuhov's State Academy of Industrial Management, Russia, 23-28 June 2008, Certificate Number CM 3123).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Universitetų plėtros valdymas grindžiant kokybės sistemomis" (Rusijos A.I. Gerceno valstybinis pedagoginis universitetas, 2006 m. rugsėjo mėn. 18-29 d., Sertifikato Nr. 524, 2006-09-29) / In-service training course "Management Development in Universities Based on Quality Management Systems" (The Herzen State Pedagogical University of Russia, 18-29 September 2006, Certificate Number 524).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Pedagoginis vertinimas" /15 val./ (AMTLM, 1997 m. liepos mėn. 07-11 d.; Pažymėjimas Nr. 36) / In-service training course "Pedagogical Evaluation" /15 hours/ (American Professional Partnership for Lithuanian Education, 07-11 July 1997; Certificate Number 36).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Edukologijos tyrimų metodologija: teorija ir praktika" /40 val./ (Vilniaus universitetas, ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. gruodžio 8-12 d., lektorius - Neville Postlethwaite, Hamburgo universitetas; Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Methodology of Educational Research: Theory and Practice" /40 hours/ (Vilnius University and OSF Lithuania, 8-12 December 1996, lecturer - Neville Postlethwaite, University of Hamburg; Certificate).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Švietimo politika ir švietimo reformos" /32 val./ (Vilniaus universiteto Edukologijos katedra ir ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. spalio mėn. 28-31 d., lektorius - prof. Tamas Kozma, Vengrijos pedagogikos tyrimų institutas; Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Policy and Reforms of Education" /32 hours/ (Vilnius University, Department of Education and OSF Lithuania, 28-31 October 1996, lecturer - prof. Tamas Kozma, Hungarian Institute of Educational Research; Certificate).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Kokybinis tyrimas: etnografinis metodas. Refleksuojantis dėstytojas" /72 val./ (Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra; Atviros Lietuvos Fondo Švietimo studijų centras, 1996 m. liepos 15-27 d., lektorė - dr. Jūratė Krokytė, Pensilvanijos universitetas; Pažyma su įvertinimu /puikiai/) / In-service training course "Qualitative Research: Etnographical Method. Reflective Lecturer" /72 hours/ (Vilnius University and Open Society Fund Lithuania, 15-27 July 1996, lecturer - dr. Jurate Krokyte, University of Pennsylvania; Certificate with assessment /excellent/).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Mokymas ir mokymasis grupių metodu" /35 val./ (Vilniaus Pedagoginis Universitetas ir ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. birželio mėn. 17-21 d., lektorius - prof. Vytautas Černius, Templo (JAV) universitetas; Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Group-Based Teaching and Learning" /35 hours/ (Vilnius Pedagogical University and OSF Lithuania, 17-21 June 1996, lecturer - prof. Vytautas Cernius, Temple University; Certificate). 
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Bendravimo psichologija" /20 val./ (Žmogaus Studijų Centras ir ALF Švietimo Studijų Centras, 1996 m. balandžio mėn. 15-19 d., Baigimo pažymėjimas) / In-service training course "Communication Psychology" /20 hours/ (Human Study Center and Open Society Fund Lithuania, 15-19 April 1996, Certificate).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo kursai "Kompiuterinis raštingumas" /20 val./ (Atviros Lietuvos Fondas, Švietimas Lietuvos ateičiai, Naujų technologijų programa, 1996 m. balandžio mėn. 15-19 d., Pažymėjimo Nr. NT96-008, 1996-04-19) / In-service training course "Computer Literacy" /20 hours/ (Open Society Fund Lithuania, 15-19 April 1996, Certificate Number NT96-008).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo seminaras "Aktualiausios asmenybės ugdymo ir saviugdos, mokymo ir mokytojo psichologijos problemos" /36 val./ (Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, Vilnius, 1993 m. gruodžio mėn. 13-17 d., Pažymėjimo Nr. 1688, 1993-12-17) / In-service training course "Actual Problems of Psychology of Education and Self-education of Personality, Teaching Process and Teacher" /36 val./ (Teachers In-Service Training Institute, 13-17 December 1993, Certificate Number 1688).
 

bullet

Kvalifikacijos kėlimo seminaras "Lietuvos švietimo reforma" /18 val./ (Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, Vilnius, 1993 m. kovo mėn. 8-10 d., Pažymėjimo Nr. 576, 1993-03-10) / In-service training course "Reform of Education System in Lithuania" /18 hours/ (Teachers In-Service Training Institute, 8-10 March 1993, Certificate Number 576).

 

 

Puslapiai.lt - Hostingas už 1 Lt! - virtualūs serveriai, puslapio talpinimas internete, interneto paslaugos

Home | Apie mane/About Me | Interesai/Interests | Publikacijos/Publications | Kontaktai/Contacts | Monografija/Monograph | Knygos/Books | Naujienos/News | Nuorodos/Links | JBSE | Foto/Photos

This site was last updated 02/08/20