Spauda apie mane / Mass Media About Me

 

Mikeška S. 1993 metų rugsėjo pirmoji. Tėvynė, 1993-09-11, Nr. 71, p. 3, 4.

Genys L. Kai kas kaime kalba: "Man brangiau kainuoja leisti vaiką į mokyklą, negu jį laikyti namuose". Panevėžio rytas, 1994-05-24, Nr. 100.

Greblikas K. Mana iš dangaus nekris. Valstiečių laikraštis, 1994-05-28, Nr. 43(7303), p. 5.  

Mezginaitė E. Kas duos vaikui amatą ir viltį, kad jo gyvenimas nebus beprasmiškas? Panevėžio rytas, 1994-10-07.

Šaknys B. Ubago lazda irgi įnagis. Valstiečių laikraštis, 1994-11-08, Nr. 89(7349), p. 6.  

Šaknys B. Dovanos Upytės vaikams. Valstiečių laikraštis, 1995-01-07, Nr. 2(7366), p.6.  

Dagilis B. Mokytoja atsisveikina su ketvirtokais. Valstiečių laikraštis, 1995-05-30, Nr. 43(7407).  

Šaknys B. Alkanam mokiniui ne mokslai rūpi…Valstiečių laikraštis, 1995-02-21, Nr.15(7379).  

Kulikauskienė R. 115 mokyklos metų: ji visada lavino vaikus, o dabar norėtų juos išmokyti dar ir amato. Panevėžio rytas, 1995-03-10, Nr. 48.

Seliukaitė I. Kelionė iš Upytės į Rokiškį: ir šviesios, ir neramios mintys. Ūkininko patarėjas, 1995-06-28, Nr. 51(426).

Taraškevičiūtė E. Upytės mokykla: antrojo šimtmečio penkioliktųjų rugsėjo pirmoji. Tėvynė, 1995-09-09, Nr. 70, p. 2.

Kulikauskienė R. Upytės mokykla rengiasi nemažam jubiliejui. Panevėžio rytas, 1995-10-13, Nr. 202.  

Pranaitis K. Mokyklos jubiliejus. Apžvalga, 1995-11-3-9, Nr. 44(248).

Bučiuvienė S. Upytės mokykloje. Tėvynė, 1995-11-11, Nr. 86.

Makarskaitė R. Žiemos sesijoje - apie gyvates, žuvis ir linus. Panevėžio rytas, 1996-01-13, Nr. 9.

Makarskaitė R. Laiškas iš Vilniaus. Sekundė, 1996-01-18/19, Nr. 7(139).

Raginytė D. Vertingas leidinys. Valstiečių laikraštis, 1996-05-28, Nr. 41(7508).

Šiaučiūnienė A. Upytėje konferencija. Panevėžio rytas, 1996-05-11, Nr. 92.

Bingaila Š. Grįžo Dievas ir Lietuva. Valstiečių laikraštis, 1996-06-25, Nr. 49(7516). 

Rancovienė Ž. Akmuo verčia vežimą, o žmogus - ištisus kalnus. Sekundė, 1997-10-16, Nr. 243 (559), p. 10.

Mezginaitė E. Jaunas viceministras žino, ko reikia kaimo vaikui (pokalbis su švietimo ir mokslo viceministru V.Lamanausku). Panevėžio rytas, 1997-11-08, p.1.

Martinkutė N. Viceministras nebeleis, kad mokyklose prekiautų alumi. Panevėžio balsas, 1997-11-11, Nr. 279, p. 1, 2.

Dagilis B. Kuo "Respublikai" neįtiko viceministras V.Lamanauskas? Valstiečių laikraštis, 1998-03-07, Nr. 19(7692), p. 8.

Švobienė R. Kaltas, kad buvo kaimo mokytoju? Valstiečių laikraštis, 1998-03-07, Nr. 19(7692), p. 8.

Kulikauskienė R. Dirbti buvo gera. Dialogas, 1998-03-27, Nr. 13(321), p. 11.

Šinkūnas R. Amoralumo duobės ar ... bedugnė. XXI amžius, 1999-06-16, Nr. 47, p. 5.

Kučinskas Z. Šiaulių krikdemai pasiryžę bendradarbiauti su visomis partijomis. Šiaulių naujienos, 1999-12-08, Nr. 238, p. 2.

Klicner L. Krikdemai ne tik plinka. Šiaulių kraštas, 1999-12-09, Nr. 286.

Šaknys B. Lietuvos mokykla kryžkelėje. Valstiečių laikraštis, Nr. 12 (7892), 2000-02-12, p. 6-7.

Jomantaitė S. Edukologijos fakultete – naujų knygų pristatymas. Šiaulių universitetas, 2001-10-18, Nr. 13, p.2.

Balčiūnas P. Pristatytos dvi profesorių monografijos. Šiaulių kraštas, 2004 05 05, p. 8.  

Pristatytos naujos knygos apie gamtą. Šiaulių kraštas, 2001-10-16, p. 9.

Ripinskis Z. Universiteto edukologai - mokyklos reformų sūkuryje. Šiaulių naujienos, 2002-11-05, p. 11.

Voverienė O. Naujas žvilgsnis į ugdymo filosofiją. Lietuvos aidas, 2005-02-17, Nr. 39, p. 6.  

Šiuparys G. Profesoriaus vardu didžiavosi trumpai. Lietuvos Rytas, 2005-05-06, Nr. 104, p. 7.  

Kudulienė G. Profesoriaus vardas - tik savaitę. Šiaulių naujienos, 2005-05-07, Nr. 105, p. 4.

Dobkevičius K. Tautinis ir pilietinis ugdymas Lietuvos mokykloje. XXI amžius, 2005-05-11, Nr. 36, p. 5.

Sirtautienė N. Konferencijoje kėlė gamtamokslinio ugdymo problemas. Sekundė, 2005-05-02, Nr. 99 (2828), p.7.

Paskelbti metų laureatai. Šiaulių universitetas, 2005-12-21, Nr. 18 (150), p. 1.

Tamašauskienė J. Žmogus turėtų atsiprašyti gamtos. Kėdainių garsas, 2006-04-29, p. 1,5.

Voverienė O. Eidami motina žeme, kiekvienas nešame po žiburį... iš dvasinės būties pradžios. Lietuvos aidas, 2007-05-15 Nr. 108, p.9; 2007-05-16 Nr. 109, p. 9.

Dumčiūtė R. Šiaulių universitete – tarptautinis mokslo renginys. Šiaulių universitetas, 2007-06-21, Nr. 12 (180), p. 1.  

Voverienė O. Pedagogas nešantis patriotinio ugdymo žiburį prof. Vincentas Lamanauskas. Kultūra („Draugo“ šeštadieninis priedas), 2007-07-14, Nr. 136 (27), p. 1, 2, 5. 

Voverienė O. (2009). Eidami motina Žeme, kiekvienas nešame po žiburį...iš dvasinės būties pradžios (apie pedagogą prof. dr. Vincentą Lamanauską). Kn. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. Vilnius: "Mokslo aidai", p. 287-295. ISBN 978-9955-591-63-4.

 

11-05-2011