horizontal rule

Mokslinio gyvenimo akimirkos/Trices of A Scientific Life

2012

Iš kairės: prof. dr. Vincentas Lamanauskas, prof. dr. Michael Frederickou, prof. dr. Nicos Valanides  
Susitikimas su Frederick universiteto prezidentu Michael Frederickou (centre) ERASMUS vizito metu (2012-03-08), Nikosija, Kipras /Working Meeting on March 8, 2012 with the President of Frederick University Council Michael Frederickou, Nicosia, Cyprus/   Paskaita Kipro universiteto studentams pagal ERASMUS mainų programą (2012-03-09), Nikosija, Kipras /A Lecture for the Students at the University of Cyprus, 09 March 2012, Nicosia, Cyprus/
Su Baltarusijos valstybinio universiteto docente dr. Margarita Shishonok   Plenarinis pranešimas
Tarptautinė mokslinė konferencija "Sviridovo skaitymai 2012" (Sviridov Readings 2012 /6th International Conference on Chemistry and Chemical Education, Belarusian State University, Minsk, Belarus 9-12 April 2012/)   Tarptautinė mokslinė konferencija "Sviridovo skaitymai 2012" (Sviridov Readings 2012 /6th International Conference on Chemistry and Chemical Education, Belarusian State University, Minsk, Belarus 9-12 April 2012/)
  Po konferencijos su kolega Latvijos universiteto profesoriumi dr. Andris Broks Plateliuose
XVIII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje, 2012 m. balandžio 27 d. (Plungės technologijų ir verslo mokykla) /Eighteenth National Scientific-Practical Conference "Natural Science Education at a General School - 2012", Plungė, 27-28 April, 2011/   XVIII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje, 2012 m. balandžio 27 d. (Plungės technologijų ir verslo mokykla) /Eighteenth National Scientific-Practical Conference "Natural Science Education at a General School - 2012", Plungė, 27-28 April, 2011/
  Paskaita studentams
Vizitas Tartu universitete (Estija) / Visiting the University of Tartu, Estonia, 14 August 2012   ERASMUS vizitas Trnavos universiteto Pedagogikos fakultete / ERASMUS Teaching Visit at the University of Trnava, Slovakia (19/21 September, 2012)
Iš kairės: prof. Vincentas Lamanauskas, prof. Boris Aberšek, prof. Metka Kordigel-Aberšek   Diskusijos tęsiasi (iš kairės): prof. Vincentas Lamanauskas, prof. Metka Kordigel-Aberšek, prof. Boris Aberšek, dr. Pavol Prokop
ERASMUS vizitas Trnavos universiteto Pedagogikos fakultete / ERASMUS Teaching Visit at the University of Trnava, Slovakia (19/21 September, 2012)   ERASMUS vizitas Trnavos universiteto Pedagogikos fakultete / ERASMUS Teaching Visit at the University of Trnava, Slovakia (19/21 September, 2012)
IOSTE komiteto posėdis / IOSTE Board Meeting: iš kairės: prof. Mohammad Reza Behrangi (Iranas), dr. Jayshree Mehta (Indija), prof. Agnaldo Arroio (Brazilija), prof. Vincentas Lamanauskas (Lietuva), dr. Stephen Keast (Australia), dr. Moyra Keane (South Africa)   Plenarinis posėdis / Plenary Meeting

XV tarptautinis IOSTE simpoziumas, Tunisas / The XV IOSTE International Symposium on Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice, 29th October to 3rd November 2012, Yasmine Hammamet, Hammamet, Tunisia

 

XV tarptautinis IOSTE simpoziumas, Tunisas / The XV IOSTE International Symposium on Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice, 29th October to 3rd November 2012, Yasmine Hammamet, Hammamet, Tunisia

Vizito Tunise metu: iš kairės: dr. Pierre Clement (France), dr. Vincentas Lamanauskas (Lithuania), dr. Agnaldo Arroio (Brazil)  
XV tarptautinis IOSTE simpoziumas, Tunisas / The XV IOSTE International Symposium on Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice, 29th October to 3rd November 2012, Yasmine Hammamet, Hammamet, Tunisia   XV tarptautinis IOSTE simpoziumas, Tunisas / The XV IOSTE International Symposium on Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice, 29th October to 3rd November 2012, Yasmine Hammamet, Hammamet, Tunisia
Discussion with International Participants, 07 November, 2012, University of Siauliai   Conference Opening
Tarptautinė mokslinė konferencija "Informacinės ir komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme - 2012", 2012 m. lapkričio mėn. 08-09 d, Šiaulių universitetas, Lietuva (International Scientific Conference "ICT in Science Education - 2012", 08-09 November, 2012, University of Siauliai, Lithuania)   Tarptautinė mokslinė konferencija "Informacinės ir komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme - 2012", 2012 m. lapkričio mėn. 08-09 d, Šiaulių universitetas, Lietuva (International Scientific Conference "ICT in Science Education - 2012", 08-09 November, 2012, University of Siauliai, Lithuania)
Iš kairės: dr. Janis Dzerviniks, prof. dr. Vincentas Lamanauskas, dr. Angelika Jusko-Stekele, dr. Boris Jarinovskis   Su dr. Boris Jarinovskis po vizito
Vizitas Rezeknes aukštojoje mokykloje, 2012 m. lapkričio 23 d, Rezeknė, Latvija (Visit at Rezekne Higher Education Institution, 23 November, 2012, Rezekne, Latvia)   Vizitas Rezeknes aukštojoje mokykloje, 2012 m. lapkričio 23 d, Rezeknė, Latvija (Visit at Rezekne Higher Education Institution, 23 November, 2012, Rezekne, Latvia)
   

 

horizontal rule

This site was last updated 11/24/12