horizontal rule

Mokslinio gyvenimo akimirkos/Trices of A Scientific Life

2011

 
Seminaras pristatant leidyklos "Šviesa" projektą "Aurora", Vilnius, 2011-01-04   Vizitas Sao Paulo universitete (Brazilija). Su kolega prof.dr. Agnaldo Arroio, Sao Paulas 2011-02-13
 
Vizitas Sao Paulo universitete (Brazilija). Prie Edukologijos fakulteto, Sao Paulas, Butanta, 2011-02-14   Vizitas Sao Paulo universitete (Brazilija). Su kolega prof.dr. Agnaldo Arroio ir Edukologijos fakulteto dekane, Sao Paulas, Butanta,  2011-02-22
 
Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Slovėnijoje (SIRikt2011 International Conference, Kranjska Gora, 13-16 April, 2011). Su kolega prof. Andrej Šorgo   Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Slovėnijoje (SIRikt2011 International Conference, Kranjska Gora, 13-16 April, 2011).
 
Diskusija su Palacky universiteto profesore Danuše Nezvalova (iš kairės) ir Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros vedėja doc. dr. Violeta Šlekiene, Šiauliai, 2011-04-28   XVII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2011". Su kolegėmis Renata Bilbokaite ir dr. Daina Možeika (Latvija), Vilnius, 2011-04-29
 
XVII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2011". Su kolegėmis doc. dr. Rita Makarskaite-Petkevičiene ir doc. dr. Jūrate Armoniene, Vilnius, 2011-04-29   XVII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2011". Su kolegėmis (iš kairės): Irena Stankevičiene, doc. dr. Laimute Salickaite-Bunikiene, Ramune Vanagaite, Vilnius, 2011-04-29
 
Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Turkijoje (World Conference on New Trends in Science Education, 19-23 September 2011, Kusadasi, Turkey)    Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Turkijoje (World Conference on New Trends in Science Education, 19-23 September 2011, Kusadasi, Turkey)  (su kolegomis iš Brazilijos Sao Paulo universiteto)
 
Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Turkijoje (World Conference on New Trends in Science Education, 19-23 September 2011, Kusadasi, Turkey)    Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Turkijoje (World Conference on New Trends in Science Education, 19-23 September 2011, Kusadasi, Turkey) 

(su kolegomis dr. Agnaldo Arroio, Brazilija ir dr. Saleh Abdullah Alabdulkareem, Saudo Arabija)

Prof. dr. Danuse Nezvalova (Palacky University), prof. dr. Vincentas Lamanauskas (University of Siauliai)  
Vizitas Olomouce (Čekija), 2011-10-10/12   Daugpilio universitete (Latvija) 2011 m. lapkričio 04 d.
Iš kairės: dr. Angela A. James (Pietų Afrika), prof. dr. Vincentas Lamanauskas, dr. Raffaele Pisano (Italija) prie Kryžių kalno   Konferencijos dalyviai Panevėžio Gamtos mokykloje, 2011-11-11
Tarptautinė mokslinė konferencija "Informacinės ir komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme - 2011", 2011-11-10/12, Šiauliai, Lietuva   Tarptautinė mokslinė konferencija "Informacinės ir komunikacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme - 2011", 2011-11-10/12, Šiauliai, Lietuva
Iš kairės (from the left): Dr. Anda Prikšane (University of Latvia), prof. dr. Vincentas Lamanauskas (University of Siauliai), assoc. prof. Dagnija Cedere (University of Latvia), prof. dr. Janis Stradins (Latvian Academy of Sciences)   Opening speech by prof. dr. Vincentas Lamanauskas
Tarptautinio Centrinės ir Rytų Europos regiono šalių VIII IOSTE simpoziumo "Science and Technology Education: Trends and Main Tendencies in the 21st Century" atidarymas, Ryga (Latvija), 2011-12-01   Tarptautinio Centrinės ir Rytų Europos regiono šalių VIII IOSTE simpoziumo "Science and Technology Education: Trends and Main Tendencies in the 21st Century" atidarymas, Ryga (Latvija), 2011-12-01

 

horizontal rule

This site was last updated 12/07/11